Rosja staje w obliczu nowych restrykcji - Unia Europejska ogłasza 14. pakiet sankcji

Restrykcje wobec 116 osób i podmiotów za podważanie suwerenności i niepodległości Ukrainy oraz zakaz przeładunku rosyjskiego LNG na terytorium Wspólnoty – to założenia przyjętego przez Unię Europejską kolejnego, czternastego już, pakietu sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji. Decyzja została podjęta w Luksemburgu na posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych państw UE.

Nasze sankcje już znacznie osłabiły rosyjską gospodarkę i uniemożliwiły Putinowi realizację planów zniszczenia Ukrainy, chociaż nadal kontynuuje nielegalną agresję wymierzoną w ludność cywilną i infrastrukturę cywilną. 14. pakiet sankcji pokazuje naszą jedność we wspieraniu Ukrainy i dążeniu do ograniczenia przestępczej działalności Rosji przeciwko Ukraińcom, w tym wysiłków mających na celu obejście środków UE — uważa Josep Borrell, Wysoki Przedstawiciel UE ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

Pakiet obejmuje m.in.:

  1. sankcje wobec 116 osób i podmiotów odpowiedzialnych za działania podważające lub zagrażające integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy.
  2. Zakaz przeładunku rosyjskiego LNG. Aby zmniejszyć znaczne dochody, jakie Rosja uzyskuje ze sprzedaży i transportu LNG, UE zdecydowała zabronić usług przeładunku rosyjskiego LNG na terytorium Wspólnoty. Obejmuje to zarówno przeładunki ze statku na statek, jak i przeładunki ze statku na ląd. Nie dotyczy to importu, a jedynie reeksportu do krajów trzecich za pośrednictwem UE.
  3. Zakaz dostarczania towarów, technologii i usług na potrzeby realizacji rosyjskich projektów LNG w trakcie budowy, takich jak Arctic LNG 2 i Murmansk LNG.

UE wprowadziła zakaz transakcji z określonymi instytucjami kredytowymi i finansowymi oraz dostawcami aktywów kryptograficznych utworzonymi poza UE, gdy podmioty te ułatwiają transakcje wspierające rosyjską bazę przemysłu obronnego poprzez eksport, dostawę, sprzedaż, transfer lub transport do Rosji towarów i technologii podwójnego zastosowania, towarów wrażliwych, towarów bojowych, broni palnej i amunicji.

Zakaz finansowania partii i organizacji pozarządowych przez Rosję

W związku z ciągłymi próbami Rosji, aby ingerować w procesy demokratyczne w UE i podważać jej demokratyczne fundamenty, UE zdecydowała, że partie polityczne i fundacje, organizacje pozarządowe, w tym ośrodki analityczne, lub dostawcy usług medialnych w UE nie będą już mogli przyjmować finansowania pochodzącego od państwa rosyjskiego i jego pełnomocników.

Sankcje wymierzone w statki

Po raz pierwszy UE przyjęła środek skierowany przeciwko konkretnym statkom, które będą podlegać zakazowi wstępu do portów w UE i zakazowi świadczenia usług w UE. Statki te mogą zostać objęte sankcjami z różnych powodów, takich jak transport sprzętu wojskowego dla Rosji, transport skradzionego ukraińskiego zboża i wsparcie rozwoju sektora energetycznego Rosji, na przykład poprzez transport komponentów LNG lub przeładunki LNG.

Środek ten dotyczy również tankowców będących częścią floty cieni, które omijają sankcje UE. 27 statków zostało w poniedziałek objętych tymi restrykcjami.

Kolejne podmioty i towary objęte ograniczeniami

UE objęła sankcjami także 61 nowych podmiotów bezpośrednio wspierających rosyjski kompleks militarno-przemysłowy w wojnie przeciwko Ukrainie. Będą one podlegać bardziej rygorystycznym ograniczeniom eksportowym dotyczącym towarów i technologii podwójnego zastosowania, a także towarów i technologii, które mogą przyczynić się do technologicznego rozwoju sektora obrony i bezpieczeństwa Rosji.

Niektóre z tych podmiotów znajdują się w krajach trzecich (Chiny, Kazachstan, Kirgistan, Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie) i brały udział w obchodzeniu sankcji handlowych oraz w nabywaniu wrażliwych towarów wykorzystywanych na przykład do produkcji dronów lub zapewnianiu materialnego wsparcia dla rosyjskich operacji wojskowych.

Ponadto decyzja rozszerza listę towarów, które mogą przyczynić się do technologicznego rozwoju sektora obrony i bezpieczeństwa Rosji, dodając np. do niej pojazdy terenowe. UE wprowadziła również dalsze ograniczenia eksportu towarów, które przyczyniają się w szczególności do rozwoju rosyjskich możliwości przemysłowych (np. chemikalia, w tym rudy manganu i związki ziem rzadkich, tworzywa sztuczne, monitory i sprzęt elektryczny), a także dalsze ograniczenia importu helu z Rosji, który jest źródłem znacznych dochodów dla reżimu Władimira Putina.

Pakiet nakłada też ograniczenia na przyjmowanie wniosków o rejestrację w UE niektórych praw własności intelektualnej przez obywateli i firmy rosyjskie, w celu zrównoważenia działań rosyjskiego rządu i sądów bezprawnie pozbawiających posiadaczy praw własności intelektualnej z UE ich ochrony w Rosji. Zabronione będzie kupowanie, importowanie, przekazywanie lub eksportowanie ukraińskich dóbr kultury i innych dóbr o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym lub religijnym, jeśli istnieją uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że dobra te zostały bezprawnie wywiezione z Ukrainy.