Gaz-System ogłasza kolejne podwyżki taryf za przesył gazu

Wzrosną stawki za gaz wysokometanowy i spadną za zaazotowany. Jako powód podano wówczas zmianę kosztów zakupu usług magazynowania błękitnego paliwa oraz aktualizację wartości zwrotu z zaangażowanego kapitału.

W przyszłym roku spadną też taryfy przesyłowe dotyczące gazu ziemnego zaazotowanego. Gaz ten jest głównie transportowany i wykorzystywany przez ostatecznych odbiorców w zachodniej Polsce, priorytetowym z nich jest KGHM. Zniżki wyniosą 10,4 proc. w punktach wejścia i 17,7 w punktach wyjścia.

Mocno zdrożeje natomiast transport gazociągiem jamalskim. Największe zmiany przewidziano w odniesieniu do taryf przesyłowych gazu ziemnego wysokometanowego obejmującego polski odcinek systemu gazociągów tranzytowych Jamał-Europa. Opłaty na wejściu do sieci wzrosną aż o 139,8 proc., a na wyjściu o 151,5 proc. Znaczny wzrost taryf wynika z zaprzestania tranzytu paliw gazowych i ograniczenia zamówień składanych przez użytkowników. Obecnie gazociąg jamalski nie jest wykorzystywany do dostaw z kierunku wschodniego – informuje komunikat URE. Jamał-Europa należy do kontrolowanej przez Orlen spółki SGT EuRoPol Gaz. Gaz-System jest jednak jego operatorem i to właśnie on wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie nowych taryf.

Gaz-System opublikował wyniki finansowe za ubiegły rok. W 2022 roku firma wypracowała rekordowe przychody wynoszące 3,8 mld zł, co oznaczało wzrost o 30,5 proc. w porównaniu do 2021 roku. Pomimo tego zysk netto spadł o około 70 proc., czyli do 194 mln zł. Wartość zrealizowanych przez firmę inwestycji sięgnęła 5,1 mld zł, z czego 4,6 mld zł przeznaczono na rozwój systemu przesyłowego, a 0,5 mld zł na rozwój systemu regazyfikacyjnego.