Rząd przewiduje przedłużenie działania starszych elektrowni

Jak pisaliśmy w ostatnich wydaniach gazety, poznańska Enea jako jedna z pierwszych firm zasygnalizowała potrzebę ponownej dyskusji o dalszym wsparciu elektrowni węglowych, wskazując, że obecny system rynku mocy, na który zrzucają się podatnicy, jest niewystarczający.

Niemniej i on wygaśnie dla starszych elektrowni węglowych już w 2025 r. – Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma świadomość wyzwań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w związku z rosnącym udziałem produkcji energii elektrycznej ze źródeł niesterowalnych w miksie energetycznym Polski oraz brakiem możliwości wsparcia jednostek węglowych w ramach rynku mocy – informuje nas resort klimatu.