Zmiany w składkach ZUS dla przedsiębiorców są nieuniknione!

Spółki państwowe Za Tuska spadły zyski państwowych spółek?

Pojawiły się najnowsze dane

Emerytury i renty

Ile wzrośnie Twoja emerytura, gdy masz do niej prawo a pracujesz [KWOTY]

Dofinansowanie

Wczasy pod gruszą 2024. Ile można dostać dodatkowych pieniędzy na wypoczynek?

Waluty

Kursy walut 20.06.2024. Spadek złotego

Składki ZUS na rok 2025 wzrosną wraz z prognozą średnich zarobków – Podstawa wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców to 60 proc. prognozowanej średniej krajowej. Przy tak prognozowanym wynagrodzeniu podstawa wyniesie 5147,40 zł. Składki ZUS na rok 2025 wyniosą więc 1754,74 zł bez składki zdrowotnej, naliczanej osobno w zależności od wybranej formy opodatkowania. W roku 2024 składki wynoszą 1600,32 zł. Oznacza to wzrost o 154,42 zł miesięcznie – podkreślił cytowany przez bankier.pl Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy inFakt.

Czym jest nowość w postaci wakacji składkowych?

W połowie czerwca prezydent podpisał nowelizację Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. W ustawie zapisano zmiany umożliwiające skorzystanie, na wniosek płatnika składek prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, ze zwolnienia z opłacania należnych składek z tego tytułu, na jego własne obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. Aby skorzystać z wakacji przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do ZUS-u w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. Z rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, objęci ubezpieczeniem społecznym, którzy zatrudniają do 10 osób (licząc z przedsiębiorcą właśnie) i których przychody roczne nie przekroczyły w ciągu ostatnich dwóch lat 2 mln euro. Z wakacji nie będą mogły korzystać osoby, które prowadzą firmę i wykonują działalność na rzecz poprzedniego pracodawcy. Poza tym wakacje będą wliczane do pomocy de minimis, więc ci, którzy przekroczą limit również nie będą mogli skorzystać z jednomiesięcznej ulgi w opłacaniu składek. Korzystając z wakacji przedsiębiorca nie będzie musiał zawieszać działalności. Nadal będzie m.in. uzyskiwać z niej przychody. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 4 miesiący od dnia ogłoszenia.

QUIZ

Gospodynie domowe w PRL. Czy w Polsce Ludowej dałabyś radę zrobić coś z niczego?