Zmiany dla palaczy: Część już wprowadzona, kolejne nadchodzą

Ministerstwo Zdrowia już pracuje nad kolejnymi zmianami dotyczącymi przepisów dotyczących tytoniu, które mają na celu lepsze uregulowanie rynku tytoniowego. Wynikają one m.in. z prawa unijnego ustanowionego w Brukseli.

Pierwsza zmiana, która zaczęła obowiązywać 20 maja 2024 r., dotyczy rejestracji dystrybutorów tytoniu. Do tej pory rejestr skupiał się wyłącznie na producentach tytoniu i tytoniu służącym do samodzielnego przygotowania papierosów. Teraz w rejestrze muszą znaleźć się także punkty sprzedaży oferujące wyroby tytoniowe.

Zmiany mają na celu zapobieżenie szarej strefie handlu tytoniowego, poprawę ochrony zdrowia publicznego oraz „zabezpieczenie dochodów budżetowych”. Po raz pierwszy zasady działania systemu w Europie zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 22 lipca 2016 roku o modyfikacji ustawy o ochronie zdrowia przed skutkami używania tytoniu oraz produktów tytoniowych.

  • Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie kolejnych zmian, zakazując m.in. aromatyzowanych wkładów do tytoniu.
  • Zgodnie z unijną dyrektywą czas na wprowadzenie zakazu miał upłynąć do końca 2023 r., jednak sprawa została skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej po skardze Irlandii.
  • Resort zdrowia już podjął kroki w kierunku nowelizacji przepisów dotyczących tytoniu.

Eksperci szacują, że wprowadzenie zakazu aromatów do tytoniu może przynieść państwu straty rzędu 68 mln zł, choć niektórzy uważają, że to zaniżone oszacowanie. Pomimo argumentów Ministerstwa Zdrowia o dbaniu o zdrowie Polaków, planowane zmiany mogą przynieść zarówno korzyści jak i straty finansowe.

Wprowadzenie zakazu aromatów – co to oznacza?

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu tytoniu na zdrowie publiczne. Decyzja o wprowadzeniu zakazu aromatów spotkała się z różnymi reakcjami ze strony ekspertów. Zdaniem niektórych, zakaz ten jest korzystny dla konsumentów, zwłaszcza w kontekście ograniczenia palenia wśród młodych ludzi.

  1. Według ekspertów, rynku tytoniowego w Polsce nie brakuje wyrobów tytoniowych o bogatej palecie aromatów, często sprowadzanych z Chin.
  2. Jednakże planowane zakazy sprzedaży mniej szkodliwych produktów mogą wpłynąć negatywnie na rynek tytoniowy, pozostawiając niektóre produkty nadal dostępne dla konsumentów.

Również branża tytoniowa jest sceptyczna co do wprowadzenia zakazu aromatów, twierdząc, że istnieją inne, ważniejsze problemy w branży tytoniowej, które wymagają rozwiązania. Pomimo kontrowersji, Ministerstwo Zdrowia jest zdecydowane na wprowadzenie zmian w celu poprawy stanu zdrowia społeczeństwa oraz ograniczenia szkodliwych skutków palenia tytoniu.