Polacy coraz bardziej inwestują w jedną konkretną formę oszczędzania - dominują obligacje.

W maju Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o łącznej wartości 5 mld 912 mln zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się obligacje 3-letnie, na które przeznaczono 3 mld 384,5 mln zł.

Nabywcy indywidualni stanowili 57 proc. udziału w strukturze sprzedaży, przeznaczając na zakup obligacji 3-letnich kwotę 3.384,5 mln zł. Resort podał, że również obligacje 1-roczne – ROR (17 proc. udziału), 4-letnie – COI (14 proc.), DOR (5 proc.), 10-letnie – EDO (5 proc.) oraz – OTS (2 proc.) cieszyły się zainteresowaniem.

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 800+ klienci przeznaczyli kwotę 43 mln zł – przekazało MF. Papiery te są przeznaczone wyłącznie dla osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 800+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci.

Korzyści płynące z lokowania oszczędności w obligacjach skarbowych są doceniane przez klientów – średniomiesięczna sprzedaż w okresie styczeń-maj to 5,7 mld złotych, jak podano w komunikacie. Posiadacze wykupywanych obligacji mogą uzyskać dodatkowy zysk, korzystając z opcji zamiany „starych” obligacji na „nowe” serie.

Wiceminister finansów Jurand Drop podał ceny zamiany: 99,85 zł – obligacje 2-letnie DOR0626, 99,80 zł – obligacje 3-letnie TOS0627, 99,70 zł – obligacje 4-letnie COI0628, 99,60 zł – obligacje 10-letnie EDO0634. „Nasi klienci, decydujący się na przedłużenie oszczędzania na promocyjnych warunkach w czerwcu, mogą liczyć na dodatkowy zysk w postaci dyskonta” – wskazał Drop.