Perspektywy Ukrainy w 2023 roku wyglądają teraz lepiej niż na początku roku - ekspert RAND zauważa pozytywne zmiany

Ukraińska gospodarka „oczekuje silnego wzrostu” Na czele z Wielką Brytanią, rosnąca liczba sojuszników Ukrainy zezwala obecnie na używanie zachodniej broni na terytorium Rosji, dając Kijowowi potencjalny impuls na polu bitwy w nadziei na stłumienie ofensywy Rosji na Charków. Spektakularny atak Ukraińców. Rosjanie są wściekli. „Oszustów nie stać na budowę hangarów, ale wydają pieniądze na dziewczyny do towarzystwa” Równie istotny, jest fakt, że Ukraina nabiera rozpędu również w inny sposób, co może pozwolić jej na ochronę niepodległości, osiągnięcie korzystnego wyniku wojny i rozpoczęcie programu odbudowy, który mocno połączy ją ze społecznością euroatlantycką.

Ogólna sytuacja na Ukrainie

Ogólnie rzecz biorąc, zachodni sojusznicy w końcu wywiązują się ze swojej deklaracji wspierania Ukrainy „tak długo, jak to konieczne”, przekazując Kijowowi znaczną pomoc gospodarczą, broń, umowy dotyczące bezpieczeństwa i swobodę dowodzenia na polu bitwy. Perspektywy Ukrainy wyglądają teraz lepiej niż na początku 2023 r. Sytuację może poprawić dodatkowo konferencja z udziałem prezydenta Zełenskiego odbywająca się w tym tygodniu konferencji w Berlinie.

Rozwój gospodarczy Ukrainy

Jak dotąd umiejętne kształtowanie polityki gospodarczej na Ukrainie utrzymało stabilność makroekonomiczną i finansową w kraju, pomimo żniwa wojny. Po załamaniu na poziomie 29,1 proc. PKB w 2022 r., gospodarka Ukrainy wzrosła o 5 proc. w 2023 r. — szybciej niż wszystkie inne duże gospodarki europejskie. Oczekuje się dalszego silnego wzrostu w ciągu najbliższych trzech lub więcej lat. Co więcej, utrzymując swoją gospodarkę, Ukraina jest obecnie lepiej przygotowana na okres powojennej odbudowy. „Przystąpienie do UE stanowi silną zachętę”.

Wsparcie Ukrainy przez sojuszników

Ta nowa fala wsparcia ze strony zachodnich sojuszników rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku, kiedy to Rada Europejska zgodziła się na rozpoczęcie negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE. Pierwsza taka akcja ukrainskich sił. Seria kosztownych porażek Putina może doprowadzić do przełomu na froncie.

  • Droga do członkostwa w UE może być trudna.
  • Ukraina będzie musiała poczynić większe postępy w zakresie przejrzystości, walki z korupcją i reform w zakresie praworządności.

Lecz przystąpienie do UE stanowi silną zachętę, a UE podjęła teraz solidne zobowiązanie, mając na uwadze własną reputację.

Wsparcie finansowe

W tym samym miesiącu prezydent USA Joe Biden podpisał również rozporządzenie wykonawcze, nadające Departamentowi Skarbu uprawnienia do nakładania sankcji na banki ułatwiające transakcje, które pomagają Rosji w działaniach wojennych. Od tego czasu środek ten utrudnił międzynarodowe płatności i handel w Rosji, a także skłonił niektóre banki do zerwania więzi z tym krajem.

  1. Następnie w lutym UE zatwierdziła czteroletni pakiet dotacji i pożyczek o wartości 54 mld dol.
  2. Przejęcie aktywów Rosji nie nastąpi szybko.

Wreszcie, w kwietniu Stany Zjednoczone podpisały ustawę o dodatkowych środkach na bezpieczeństwo Ukrainy, przeznaczając prawie 61 mld dol. na Ukrainę, z czego około 50 mld dol. jest związanych z wojskiem, a ponad 11 mld dol. ma iść na pomoc gospodarczą.

Wsparcie militarne dla Ukrainy

Przede wszystkim, jeśli chodzi o stronę wojskową, sekcja 505 tej nowej ustawy wymaga przekazania Ukrainie wojskowych taktycznych systemów rakietowych dłuższego zasięgu (ATACMS). Stany Zjednoczone już wcześniej po cichu przekazały Ukrainie niektóre z nich, umożliwiając ataki z zaskoczenia na rosyjskie obiekty wojskowe na Krymie i uderzenia w głąb okupowanej wschodniej Ukrainy. Teraz jednak transfer jest jawny.

Umożliwienie przejęcia aktywów Rosji

Co więcej, w tym samym czasie, w którym zatwierdzono uzupełnienie, Kongres USA zatwierdził również ustawę REPO, umożliwiającą przejęcie rosyjskich aktywów państwowych w celu ich zmiany przeznaczenia na Ukrainę.

  • Chociaż kwota przechowywana w Stanach Zjednoczonych może być warta tylko od pięciu do ośmiu mld dol., prawo to może pomóc zachęcić Wielką Brytanię i inne kraje europejskie do podjęcia podobnych działań.
  • Przejęcie tych aktywów prawdopodobnie nie nastąpi szybko.

Podczas gdy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy jednogłośnie poparło zającie tych rezerw, inne strony były niechętne. Europejski Bank Centralny i inne podmioty w Europie sprzeciwiają się takim zająciom, obawiając się negatywnego wpływu na zagraniczny popyt na euro, a także na postrzeganie bezpieczeństwa depozytów w europejskim systemie bankowym.

Dalsze kroki

Na ostatnim spotkaniu w maju ministrowie finansów i prezesi banków centralnych G7 powiedzieli, że przedstawią przywódcom G7 na spotkaniu we Włoszech w tym tygodniu — tuż po konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy — opcje wykorzystania tych zysków w celu zmobilizowania jeszcze większej pomocy dla Ukrainy, na przykład wykorzystania ich do zabezpieczenia pożyczki w wysokości 50 mld dol.

Mimo to skłonność do większych konfiskat może wzrosnąć, podobnie jak cena wojny. Grupa G7 — w skład której wchodzą cztery kraje europejskie i UE — konsekwentnie twierdzi, że „Rosja musi zapłacić” za szkody wyrządzone przez wojnę.

Potrzeby Ukrainy

Eksperci wskazują, że Ukraina potrzebuje dużego wsparcia, szczególnie w zakresie obrony powietrznej oraz mobilizacji i szkolenia zwiększonej liczby żołnierzy. Partnerzy Ukrainy odnawiają teraz jej zdolność do silnej obrony i stania się przyszłym członkiem społeczności euroatlantyckiej.

Po raz pierwszy nie są to złe wieści.