Państwo chińskie ma wyłączność na metale ziem rzadkich - oznajmia rząd Chin.

Chiński rząd wprowadził szereg nowych środków mających na celu zacieśnienie kontroli nad lukratywnymi zasobami naturalnymi wykorzystywanymi we wszystkim, od samochodów elektrycznych po turbiny wiatrowe. W liście opublikowanym w sobotę przez Radę Państwa, Pekin oświadczył, że metale ziem rzadkich są własnością państwa i ostrzegł, że „żadna organizacja ani osoba nie może naruszać, ani niszczyć zasobów metali ziem rzadkich”.

Od 1 października, kiedy przepisy wejdą w życie, rząd będzie prowadził bazę danych metali ziem rzadkich, by zapewnić kontrolę nad ich wydobyciem, wykorzystaniem i eksportem. Chiny produkują obecnie około 60 proc. światowych metali ziem rzadkich i są źródłem około 90 proc. rafinowanych metali ziem rzadkich dostępnych na rynku.

Pekin zakazał już eksportu technologii rafinacji metali ziem rzadkich i produkcji magnesów. W styczniu zakazał również eksportu galu i germanu, które są bardzo poszukiwane przez przemysł chipów komputerowych. Istnieją obawy, że Chiny dążą do przejęcia kontroli nad przemysłem i mogą zakłócić rozwój kluczowych technologii, przemysłu motoryzacyjnego i energii odnawialnej.