Orlen poszerza swoje operacje w Norwegii. Planuje zwiększyć produkcję gazu.

Poinformowano, że PGNiG Upstream Norway zakupił dodatkowe niemal 20 procent udziałów w złóż gazowych Eirin na Morzu Północnym od Equinor Energy. Orlen podkreślił, że ta transakcja przyczyni się do optymalizacji działalności koncernu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Realizacja transakcji umożliwi również zwiększenie wolumenu gazu pozyskiwanego przez Grupę Orlen z tegoż złoża.

Zgodnie z informacją zawartą w środowym komunikacie, Orlen planuje rozpoczęcie prac wiertniczych na złożu Eirin. Po finalizacji transakcji, udział koncernu w tym złóż wzrośnie do 41,3 procent. Zasoby złóż wynoszą około 27 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, z czego ponad 85 procent stanowi gaz ziemny.

W związku z transakcją między norweską spółką Grupy Orlen i Equinor, koncern planuje dokonać wyrównania udziałów w posiadanych złóż Gina Krog oraz Eirin, co ma zoptymalizować koszty zarządzania wspólnie eksploatowanymi złóżmi.

Prezes Orlenu, Ireneusz Fałfara, wyraził opinię, że rozpoczęcie produkcji na złożu Eirin, które jest dojrzałym projektem, zaplanowane jest na przyszły rok. Wydobycie będzie prowadzone w sposób zrównoważony, skracając czas zagospodarowania, ograniczając koszty eksploatacji oraz zmniejszając emisję CO2 związaną z produkcją.

Orlen przypomniał, że jego firma ma udział w 14 koncesjach na Morzu Północnym, z czego na 5 prowadzi działalność wydobywczą, a na kolejnych 9 przygotowuje się do uruchomienia produkcji. W 2023 roku spółka wydobyła prawie 27 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej oraz ponad 3 miliardy metrów sześciennych gazu. Planuje się zwiększenie wydobycia gazu ziemnego w bieżącym roku do 4 miliardów metrów sześciennych.