Leszek Czarnecki odwołany z zarządu VB Leasing. "Konieczne zmiany w strukturach kierowniczych"

Na początku czerwca Marcin Kubiczek, syndyk masy upadłościowej Idea Banku zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VB Leasing, na ktorym . Stanowiska został pozbawiony taże jego współpracownik Remigiusz Baliński, zaś posadę w radzie zachował Andrzej Springer.

W zamian do rady powołano Radosława Cichego, Szymona Rumana, Mateusza Wodejko oraz Pawła Łozińskiego. – Zmiany personalne są niezbędne, ponieważ . Ich cel był prosty: . Nowe władze VB Leasing zweryfikują jego sytuację finansową i majątkową, a postępowanie sanacyjne spółki powinno przebiegać efektywniej – tłumaczy cytowany w komunikacie Marcin Kubiczek.

Syndyk podkreśla, że walne zgromadzenie zwołał samodzielnie, gdyż dysponuje większością głosów na zgromadzeniu, zaś poprzednim razem zostało odwołane przez zarząd bez jego zgody, z naruszeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, – – wskazuje, dodając, że kolejnym krokiem będzie .

Zgodnie z ustaleniami zespołu Kubiczka Tym samym dalsze zakupy akcji VB Leasing, które skutkowały przejęciem łącznie 50,01 proc. akcji, były nieważne. W październiku 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia na 50,01 proc. akcji VB Leasing należących do LC Corp.

Tym samym spółka nie ma prawa ich sprzedaż. Następnie, ostatniego dnia roku 2023 Kubiczek złożył pozew dotyczący niemal 1 mld zł odszkodowania na rzecz Idea Banku, które miałby zapłacić Czarnecki i LC Corp. Trzy miesiące później wrocławski Sąd Okręgowy zawiesił LC Corp w wykonywaniu prawa głosu z 20,84 proc. akcji VB Leasing oraz w wykonywaniu uprawnień osobistych.

Obecnie VB Leasing nie pozyskuje nowych klientów; zajmuje się wyłącznie obsługą wcześniej zawartymi umowami leasingowymi. Kilka dni przed odsunięciem Czarneckiego z rady nadzorczej wrocławski sąd stwierdził, że spółka nie może pobierać podatku VAT – ten powinien trafiać na rachunki spółki powołanej w ramach restrukturyzacji Getin Noble Banku (Podmiot Zarządzający Aktywami).