Koniec WIBOR w zasięgu wzroku - szef ZBP wskazuje termin na wprowadzenie nowego wskaźnika

Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że – powiedział szef ZBP. – natomiast oczywiście zmieni się duża część mapy drogowej jeśli chodzi o rozpoczęcie nowej produkcji, bo trzeba będzie przygotować cały rynek finansowy do wdrożenia nowego wskaźnika, zakładając, że może być wybrany w ramach konsultacji publicznych inny wskaźnik niż wskaźnik WIRON – dodał.

Zgodnie z tzw. mapą drogową, (od którego zależy np. oprocentowanie kredytów czy obligacji). W marcu bieżącego roku minister finansów Andrzej Domański poprosił o ponowny przegląd wskaźników alternatywnych dla WIBOR, bardziej korzystną dla kredytobiorców.

Na początku sierpnia 2022 r. większość uczestników konsultacji publicznych ws. reformy wskaźników wskazało WIRF jako alternatywę dla WIBORu. Miesiąc później Komitet Sterujący NGR wybrał jednak WIRD jako docelowy wskaźnik RFR dla Polski, którego nazwa została zmieniona następnie na