Fazy Księżyca w roku 2024: Kiedy będzie pełnia, a kiedy nów i kwadry?

Jakie są fazy Księżyca w kalendarzu księżycowym?

Księżyc krąży wokół orbity naszej planety. Jest obserwowalny gołym okiem z każdego miejsca na nocnym (i nie tylko) niebie. Dlatego ludzie już w czasach prehistorycznych dostrzegali, że jego wygląd na przestrzeni czasu ulega modyfikacji. Z uwagi na to, że poszczególne etapy tych zmian powtarzają się, nazywa się je fazami. W każdym cyklu (miesiącu księżycowym) wyróżnia się 4 fazy Księżyca.

1. Nów

Nów to moment, w którym Księżyc jest niewidoczny na nieboskłonie gołym okiem. Nazwa ta w języku polskim (i większości europejskich) wzięła się od określenia „nowy księżyc”. Powód jest prosty: po całkowitym zacienieniu powierzchni Srebrnego Globu na jego tarczy pojawia się cienki półksiężyc, który zwiastuje możliwość ponownego podziwiania naturalnego satelity.

2. Pierwsza kwadra

To okres, w którym na nieboskłonie jest widoczna wschodnia część tarczy Księżyca. „Kwadra” to określenie odnoszące się do jednej z czterech faz Księżyca. Ta następuje jako pierwsza – w wielu interpretacjach rozpoczyna cykl. W tym czasie Księżyca „przybywa”.

3. Pełnia

Następuje po pierwszej kwadrze. To moment, w którym na niebie jest widoczna największa część Księżyca, przypominająca wyglądem okrąg. Temu okresowi często przypisuje się magiczne właściwości w kulturze i wierzeniach ludowych. Jest też nazywana trzecią kwadrą.

4. Ostatnia kwadra

To okres, w którym jest widoczna tylko zachodnia część strony Księżyca widzialnej z Ziemi. Zwiastuje on nadejście nowiu. W jego okresie Księżyca „ubywa”.

Jak wyglądają pierwsza i trzecia kwadra Księżyca na północnej i południowej półkuli?

Ciekawostką jest, że osoby przebywające na północnej i południowej półkuli Ziemi inaczej postrzegają fazy księżyca między nowiem a pełnią oraz pełnią a nowiem. Otóż widzą je oni „na odwrót”! Warto o tym pamiętać, podróżując np. do Ameryki Południowej, Afryki (np. RPA) czy do Australii. Obserwacja Księżyca w tych miejscach może być zaskakującym doświadczeniem.

Kiedy Księżyc jest w pełni, a kiedy w nowiu?

Od czego zależy to, czy Księżyc jest w pełni, czy w nowiu? Decydują o tym: W ciągu każdego miesiąca lunarnego (księżycowego) położenie Księżyca, Ziemi i Słońca wobec siebie ulegają zmianie. Stąd też każdego dnia Srebrny Glob wygląda zupełnie inaczej. Gdy dobiegnie ostatnia faza, cykl lunarny rozpoczyna się na nowo – od nowiu, przez I fazę, pełnię, aż po III fazę.

Pojedynczy miesiąc synodyczny (księżycowy) liczy średnio 29,53 dnia, ale poszczególne cykle różnią się długością. Dlatego najczęściej ich długość „oficjalną” wyznacza się na 29 lub 30 dni. Taka miara czasu – chociaż obecnie mniej powszechna – nadal jest wykorzystywana w wielu krajach i społecznościach.

Dobrym przykładem jest kalendarz muzułmański, liczący 12 miesięcy synodycznych (zgodnych z fazami Księżyca). Cykl lunarny wyznacza kolejne miesiące roku w islamie. To on determinuje daty wszelkich świąt dla wyznawców tej religii. Z perspektywy kalendarza gregoriańskiego są one zatem ruchome.

Dlatego np. miesiąc ramadan (w którym muzułmanie odbywają post) każdego roku ma miejsce w innym terminie wg kalendarza gregoriańskiego. Przykładowo w 2023 roku trwał od 22 marca do 20 kwietnia, a w 2024 roku przypada na okres między 10 marca a 8 kwietnia.

„Ruchomość” świąt warunkowana fazami Księżyca jest też obecna m.in. w chrześcijaństwie. Najważniejsze święto w tej religii, Wielkanoc, przypada na 1. niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. To dlatego może wypaść w okresie od 22 marca do 25 kwietnia włącznie.

Jak będą wyglądać fazy Księżyca w 2024 roku?

Przyjrzyjmy się im bliżej z podziałem na miesiące. Pamiętaj, że fazy Księżyca nie pokrywają się z rozkładem miesięcy w roku. Dlatego w jednym miesiącu czasami mogą się pojawić więcej niż cztery fazy. W 2024 roku stanie się tak w maju, kiedy powtórzy się III kwadra, i w grudniu, gdy będą miały miejsce dwa nowie. Gdyby w zamian była to druga pełnia w miesiącu, mówiłoby się o tzw. niebieskim Księżycu. W kalendarzu faz Księżyca 2024 znajdziesz nazwę fazy, dzień tygodnia i datę jej rozpoczęcia, godzinę jej kulminacji.

Styczeń 2024. Kiedy pełnia Księżyca, kiedy nów?

Luty 2024. Kiedy pełnia Księżyca, kiedy nów?

Marzec 2024. Kiedy pełnia Księżyca, kiedy nów?

Kwiecień 2024. Kiedy pełnia Księżyca, kiedy nów?

Maj 2024. Kiedy pełnia Księżyca, kiedy nów?

Czerwiec 2024. Kiedy pełnia Księżyca, kiedy nów?

Lipiec 2024. Kiedy pełnia Księżyca, kiedy nów?

Sierpień 2024. Kiedy pełnia Księżyca, kiedy nów?

Wrzesień 2024. Kiedy pełnia Księżyca, kiedy nów?

Październik 2024. Kiedy pełnia Księżyca, kiedy nów?

Listopad 2024. Kiedy pełnia Księżyca, kiedy nów?

Grudzień 2024. Kiedy pełnia Księżyca, kiedy nów?

Jak fazy Księżyca wpływają na człowieka?

Fazy Księżyca to więcej niż zmiany obserwowane na nieboskłonie czy sposób na obliczanie upływającego czasu. Z przesuwaniem się naturalnego satelity wobec Ziemi i Słońca wiążą się też „fizycznie” odczuwalne skutki – zarówno dla człowieka, jak i dla natury. Wpływ faz Księżyca na świat przyrodniczy jest dobrze opisany.

Wiąże się przede wszystkim z pływami mórz i oceanów. W praktyce: A jak fazy Księżyca mogą wpływać na człowieka? ich znaczenie dla stanu zdrowia czy samopoczucia jest często opisywane w ramach astrologii. Wskazuje się np.,

  • na okres pełni – jako czas pełni sił i energii;
  • na now – jako czas na zmiany i rozpoczęcie czegoś nowego.

Warto jednak pamiętać, że wpływ faz Księżyca na organizm jest kwestią bardzo subiektywną. Dlatego każda osoba odczuwa je (lub nie) z inną intensywnością i na swój sposób.

Pewne jest jedno: obserwacja zmieniających się faz Księżyca może być ciekawym doświadczeniem. Warto zerknąć, jak każdego dnia wygląda nocne niebo, a przy okazji przyjrzeć się, czy moment cyklu Księżyca ma wpływ na stan ciała lub ducha. Wnioski mogą być interesujące.