Emeryci powyżej 75 roku życia otrzymają specjalny dodatek w wysokości 324 zł bez konieczności składania wniosku - decyzja ZUS.

Dodatek pielęgnacyjny może być przyznany w przypadku, gdy osoba wymaga stałej opieki innej osoby ze względu na swoje stan zdrowia lub niepełnosprawność.

W takim przypadku dodatek przyznawany jest bez względu na wiek. Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny, konieczne jest wypełnienie odpowiedniego wniosku. Dotyczy to wszystkich poza 75-letnimi emerytami.

Ustawa z 17 grudnia 1998 roku reguluje kwestie związane z dodatkiem pielęgnacyjnym. Jeśli spełniamy warunki do otrzymywania dodatku na podstawie drugiego kryterium, musimy złożyć odpowiedni wniosek, do którego wymagane jest posiadanie praw do jednego z określonych świadczeń.

W marcu 2024 roku obowiązywać będzie obecna wysokość świadczenia do końca lutego 2025 roku. W związku z tym konieczne jest posiadanie jednego z wymienionych świadczeń, aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny.

Istnieje jednak sytuacja, gdy mimo spełniania warunków, omawiany dodatek nie przysługuje. Ma to miejsce, gdy osoba uprawniona przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pieleńgnacyjno-opiekunczym.