Emeryci otrzymają ponadto listy z prośbą o zwrot nadpłaconych świadczeń

W kwietniu 2024 wraz z wypłatą emerytury To nie ostatni taki przelew z ZUS, ponieważ w drugiej połowie roku seniorów czeka jeszcze 14. emerytura. Podobnie, jak było to z 13. emeryturą, 14. emeryturę też będą musieli oddać niektórzy seniorzy, czyli wypłacona została w kwocie minimalnej emerytury. Takaż też kwotę mają otrzymać seniorzy w ramach przelewów 14. emerytury z ZUS. Wszystko wskazuje na to, że świadczenie zostanie przekazane we wrześniu, jak miało to miejsce w poprzednich latach. Istnieje jednak możliwość, że Chodzi o emerytów pobierających wcześniejsze świadczenia emerytalne, którzy wykonują pracę zawodową. Jeśli przekroczą wskazany limit, tracą prawo do świadczenia przedemerytalnego, a w tym Aktualizowane są co 3 miesiące, co oznacza, że obecne progi są ważne do 1 września. Ustalane są na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Aktualne limity wynoszą kolejno:

  1. Gdy senior z wcześniejszą emeryturą jeszcze do niej dorabia i przekracza kwotę 130 proc. przeciętnej wypłaty,

Prawo do dodatków jest weryfikowane w określonych terminach, dlatego o tym, że świadczenie trzeba zwrócić, dowiedzieć się można już po jego otrzymaniu. – Jeżeli w wyniku rozliczenia świadczenia okazuje się, że na 31 marca, odnośnie 13 emerytury lub na 31 października, odnośnie 14 emerytury, świadczenie podlegało zawieszeniu z uwagi na przekroczenie 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, – podkreślił w rozmowie z portalem niepełnosprawni.pl Grzegorz Dyjak z centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.