Zasady raportowania zgodne ze standardem ESRS E1 „Zmiana klimatu”: kluczowe wytyczne

Od 1 stycznia 2024 roku w UE stosuje się obowiązkowe standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, czyli tzw. ESRS. Są one zawarte w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2023/2772 z 31 lipca 2023 r.

ESRS – obowiązkowe standardy sprawozdawczości

ESRS składają się z dwóch standardów przekrojowych oraz dziesięciu standardów tematycznych, w tym aż pięciu z obszaru środowiskowego. Wśród ESRS środowiskowych pierwszym w kolejności i absolutnie kluczowym jest standard ESRS E1 „Zmiana klimatu”.

Standard ESRS E1 „Zmiana klimatu”

Standard ten jest tak ważny dlatego, że dotyczy kwestii, która stoi u podstaw przepisów unijnych z zakresu ESG, czyli właśnie klimatu. Obejmuje on dwa zakresy: łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do zmiany klimatu.

  1. Łagodzenie zmiany klimatu

Łagodzenie zmiany klimatu dotyczy wkładu wniesionego przez jednostkę w ogólny proces polegający na ograniczeniu wzrostu średniej temperatury na świecie do 1,5°C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej, zgodnie z porozumieniem paryskim.

  1. Przystosowanie się do zmiany klimatu

Przystosowanie się do zmiany klimatu odnosi się do procesu przystosowywania się przez jednostkę do rzeczywistej i oczekiwanej zmiany klimatu.