Koreański projekt atomowy w Polsce oczekuje na wsparcie rządowe, choć pozostaje w sferze prywatnej inicjatywy

Jesteśmy w końcowej fazie rozmów dotyczących podpisania umowy na opracowanie studium wykonalności dla projektu jądrowego Konin–Pałtnów. Planujemy podpisanie jej w najbliższym czasie. Po podpisaniu umowy przeprowadzimy analizę korzyści, potrzeb i efektów inwestycyjnych związanych z wprowadzeniem reaktorów APR1400 do Polski, uwzględniając aspekty społeczne, techniczne i ekonomiczne.

Zgodnie z wytycznymi MAEA wybraliśmy łącznie 17 elementów do zbadania, w tym analizę systemu elektroenergetycznego, reagowanie na sytuacje awaryjne czy modele finansowania. W KHNP mamy odpowiednie zasoby i profesjonalny zespół do opracowania studium wykonalności. Jesteśmy gotowi do działania, chcemy dokładnie i obiektywnie ocenić budowę reaktorów APR1400 w Polsce.

Na podstawie tych wyników dołożymy wszelkich starań, aby ukończyć pierwszy blok do 2035 roku, w tym zawrzeć umowę EPC. Wspólnie z PGE PAK Energia Jądrowa planujemy zweryfikować strukturę udziałów i sposób zarządzania, analizując finansowanie w studium wykonalności. Na podstawie wyników tej analizy utworzymy spółkę celową.

Rozważamy inwestycję kapitałową na poziomie satysfakcjonującym dla obu stron. Po ustaleniu proporcji udziałów i sposobu zarządzania KHNP stanie się zarówno interesariuszem, jak i dostawcą technologii dla projektu. To oznacza, że będziemy pełnić rolę i ponosić odpowiedzialność odpowiednią do naszego zaangażowania.

Aby skutecznie realizować projekt jądrowy Konin–Pałtnów, konieczne jest uzyskanie odpowiedniego finansowania od instytucji finansowych. W tym celu niezbędne będzie uzyskanie gwarancji spłaty zadłużenia od polskiego rządu. Nowy projekt budowy elektrowni jądrowej każdorazowo wiąże się z niepewnościami, takimi jak duży kapitał i długi okres budowy.

Dlatego oprócz wyboru optymalnego modelu finansowania kluczowa jest rola rządu, który musi minimalizować ryzyka polityczne, prawne i regulacyjne. Wsparcie polskiego rządu jest niezbędne, aby zapewnić sprawne finansowanie projektu za pośrednictwem agencji kredytów eksportowych.

Od grudnia zeszłego roku zarząd KHNP prowadzi działania mające na celu prowadzenie rozmów z nowym rządem. Ostatnio spotkaliśmy się z przedstawicielami resortu odpowiedzialnego za energetykę jądrową i planujemy kontynuować rozmowy z nowym rządem na temat możliwości współpracy w zakresie energetyki jądrowej, w tym projektu Konin–Pałtnów.

Planujemy także rozszerzyć współpracę z władzami i mieszkańcami regionu Konina. W lutym zeszłego roku kierownictwo KHNP miało okazję zaprezentować prezydentowi oraz kluczowym interesariuszom miasta zalety technologii APR1400 oraz udany przebieg projektu realizowanego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasza współpraca przebiegła pomyślnie, dlatego też na początku tego roku wolontariusze KHNP odwiedzili region koniński i zaprezentowali kulturę koreańską poprzez różne aktywności przygotowane specjalnie dla mieszkańców.

Obecnie prowadzimy prace badawcze dotyczące terenu, które są realizowane przez PGE PAK Energia Jądrową. Podstawowe badania są przeprowadzane w potencjalnym miejscu realizacji projektu, w związku z tym w tej chwili trudno nam dokładnie określić stan gruntów w rejonie byłej kopalni węgla brunatnego.

Decyzję dotyczącą możliwości budowy elektrowni jądrowej na terenie byłej kopalni węgla brunatnego można wydać na podstawie szczegółowych informacji uzyskanych z badania terenu, obejmujących analizę ryzyka geologicznego, sejsmicznego, warunków pogodowych, rozmieszczenia ludności itp.

W tym celu planujemy wysłać doświadczony zespół KHNP i zapewnić wsparcie techniczne w porozumieniu z PGE PAK Energia Jądrową. Co więcej, w ramach projektu jądrowego planowane jest wykorzystanie pobliskich terenów już wyposażonych w różne elementy infrastruktury elektrowni cieplnych, takie jak np. linie przesyłowe.

Projekt może stworzyć miejsca pracy poprzez wykorzystanie doświadczonej kadry z elektrowni cieplnych i przyczynić się do lokalnego rozwoju gospodarczego poprzez turystykę kulturalną, edukację, opiekę zdrowotną i inne sektory.

Przygotowany przez nas projekt budowy elektrowni jądrowej w Pałtnowie jest oparty na technologii APR1400, która zapewni bezpieczeństwo energetyczne dla Polski i odpowie na kryzys klimatyczny. W związku z tym nie planujemy przekształcenia dużego projektu elektrowni jądrowej w projekt małej elektrowni takiej jak SMR.

Mimo to chcemy aktywnie promować koreański model i-SMR w Polsce i przedstawić technologię opartą na polskiej strategii SMR. Podczas ubiegłorocznego COP-28, który odbył się w Dubaju, mieliśmy okazję zaprezentować koreańskie modele, m.in. model SMR, i-SMR (innovative SMR) oraz SSNC (SMR Smart Net Zero City).

Dodatkowo zawarliśmy również umowy dotyczące studium wykonalności wprowadzenia i-SMR z krajami takimi jak Jordania, Indonezja i Finlandia. Planujemy intensywnie promować globalny rozwój, kierując go do krajów potrzebujących SMR i proponując technologię i-SMR polskim firmom.