Jak uniknąć przyjęcia spadku po zmarłej osobie? Konieczne działania w ciągu kilku miesięcy

Umowa o dziedziczenie umożliwia spadkobiercom uprawnionym do dziedziczenia świadome zrezygnowanie z przyjęcia spadku po śmierci bliskiej osoby. Decyzja odrzucenia spadku prowadzi do uniknięcia dziedziczenia majątku, długów i innych składników spadku. Najczęstszą przyczyną odrzucenia spadku są długi, które obciążały spadkodawcę.

Zadłużony spadek może stanowić źródło wielu komplikacji. Pierwszą decyzją, z którą muszą się zmierzyć spadkobiercy, jest wybór, czy w ogóle przyjąć spadek. Jednak w prawie spadkowym istnieją pewne zabezpieczenia dla spadkobierców, którzy w ciągu 6 tygodni od otrzymania informacji o swoim powołaniu nie złożyli oświadczenia ani o przyjęciu, ani o odrzuceniu spadku. W takiej sytuacji spadkobierca dziedziczy z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe jest ograniczona do stanu aktywnego spadku ustalonego w wykazie inwentarza lub spisie inwentarza.

Jeśli jednak spadek składa się głównie z długów, a po ich spłacie nie pozostaje wiele, warto rozważyć odrzucenie spadku. Co istotne, istnieje możliwość złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka za zgodą sądu.

Aby odrzucić spadek, spadkobierca musi złożyć stosowne oświadczenie, wyrażając wolę zrezygnowania z dziedziczenia. Dlaczego? Dokumentacja ta będzie przydatna w ewentualnej korespondencji z wierzycielami spadkodawcy, gdy trzeba będzie wykazać, że nie ponosi się odpowiedzialności za długi spadkowe.

  1. Odrzucenie spadku może wymagać dodatkowych formalności, związanych z zarządzaniem majątkiem dziecka.
    1. Musisz uzyskać zgodę sądu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku powinno zawierać istotne informacje, a termin na złożenie takiego oświadczenia jest ograniczony do 6 tygodni od daty, w której dowiedziałeś się o śmierci spadkodawcy lub gdy powinieneś był się dowiedzieć, ale nie możesz tego zrobić z przyczyn niezależnych od Twojej woli.

Jeśli chcesz odrzucić spadek za granicą, również musisz złożyć stosowne oświadczenie, zgodnie z przepisami prawa własnego państwa zamieszkania. W tej sytuacji opłata notarialna będzie jednym z kosztów związanych z złożeniem takiego oświadczenia. Złóż swoje oświadczenie w właściwym urzędzie lub sądzie, aby zrzec się dziedziczenia.

Istnieje możliwość uchylenia się od skutków oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, podając w kolejnym terminie terminie powód, który może być związany z błędem lub groźbą. Uchylenie takie ograniczone jest kolejnym terminem liczącym od daty wykrycia błędu lub od czasu ustania obawy związanej z groźbą.