Grupa Kęty planuje akwizycję warte 380 mln zł

Zgodnie z informacją prasową, wartość spółki, którą ma przejąć Grupa Kęty, została oszacowana na 420 mln zł, jednak pomniejszono ją o wartość długu netto w wysokości około 40 mln zł. Szacowana wartość wskaźnika EBITDA na rok 2023, odzwierciedlająca aktualną strukturę aktywów spółki, bez uwzględnienia efektów synergii po transakcji, wynosi około 42 mln zł.

Transakcja planowana jest do sfinansowania poprzez kredyty bankowe i fundusze własne Grupy Kęty. Spółka zapewnia, że jej realizacja nie wpłynie istotnie na politykę dywidendową i utrzyma bezpieczny poziom wskaźników finansowych.

Zamknięcie transakcji oraz przeniesienie własności akcji będzie oparte na oddzielnej umowie sprzedaży, której podpisanie planowane jest do 25 października 2024 roku. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie zezwolenia antymonopolowego od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta najpóźniej do 30 września 2024 roku – jak wyjaśnia Grupa Kęty w swoim komunikacie.

Umowa przewiduje również dwa dodatkowe warunki dotyczące uzyskania zezwoleń antymonopolowych w Czechach i Austrii, co wpłynie na określenie daty finalizacji umowy sprzedaży udziałów.

Szersza oferta produktów

Przejęcie wspomnianej spółki umożliwi rozszerzenie łańcucha wartości oraz portfolio produktowego Grupy Kęty w obiecującym obszarze rynkowym, gdzie dotychczasowa obecność Grupy nie była znacząca. Ponadto pozwoli to na osiągnięcie synergii między innymi w obszarach zakupów, sprzedaży i obsługi klientów – jak podkreślono w komunikacie.

Nabycie spółki jest zgodne z strategią rozwoju Grupy Kęty na lata 2021-2025, która zakłada możliwość akwizycji w obszarze związanym z podstawowym zakresem działalności grupy.

Selt to jedno z wiodących przedsiębiorstw na polskim rynku produkcji systemów osłon przeciwsłonecznych, generujące roczne przychody na poziomie około 280 mln zł. Firma oferuje rozwiązania takie jak żaluzje zewnętrzne, pergole, markizy, sunbreakery czy refleksole, które odpowiadają na zapotrzebowanie rynku, w tym na trendy związane z termomodernizacją istniejących obiektów, budownictwem pasywnym, oszczędzaniem energii oraz ochroną przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.