GIS alarmuje przed ryzykownym pestycydem, który stanowi zagrożenie dla zdrowia

Popularne miejscowości

GIS ostrzega przed pozostałościami pestycydu w partii fasolki Adzuki

GIS wydał ostrzeżenie dotyczące przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu (glufosynatu) w określonej partii fasolki. Chodzi o pochodzącą z Argentyny fasolkę Adzuki. Komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego pojawił się w piątek. „W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu – glufosynatu w określonej partii fasolki Adzuki” – czytamy.


Niebezpieczny produkt

Jak dodano, na podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy „należy uznać, że spożycie produktu może wiązać się z zagrożeniem dla zdrowia ludzi”. GIS podkreśla, że nie należy spożywać partii produktu opisanej w komunikacie. W informacji podano ze szczegółami, o jaką fasolkę chodzi:

  • Firma Green Essence uruchomiła procedurę wycofania produktu z rynku, co monitorują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Czym jest glufosynat?

Glufosynat to środek stosowany do eliminacji z uprawy jednorocznych chwastów szerokolistnych. Substancja jest toksyczna dla ryb i bezkręgowców wodnych, a w większych ilościach może być również „lekko” toksyczna dla ssaków. Europejska Agencja Chemikaliów określiła glufosynat jako działający szkodliwie na rozrodczość u ludzi. Oznacza to, że jego obecność w ludzkim organizmie może upośledzać płodność, a w przypadku kobiet w ciąży może uszkodzić płód. W krajach członkowskich UE w 2019 r. wygasła możliwość używania glufosynatu.