Alarm RCB ogłoszony dla dwóch regionów. Jest to związane z sytuacją na granicy.

Popularne miejscowości Mieszkańcy części województw podlaskiego i lubelskiego otrzymali w piątek alert od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. „Zakaz przebywania w strefie przyległej do granicy państwowej z Białorusią. Stosuj się do poleceń służb. Bądź czujny i informuj o podejrzanych osobach” – brzmi komunikat.

„Uwaga! Zakaz przebywania w strefie przyległej do granicy państwowej z Białorusią. Stosuj się do poleceń służb. Bądź czujny i informuj o podejrzanych osobach ” – alert o takiej treści został rozesłany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do odbiorców na terenie części województw podlaskiego i lubelskiego.

Na 186 km granicy z Białorusią stoi zbudowana w 2022 r. stalowa zapora o wysokości 5,5 m. Jest ona głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Uzupełnia ją – działająca na 206 km w Podlaskiem – tzw. bariera elektroniczna , czyli system kamer i czujników.

Granica z Białorusią. Mieszkańcy otrzymali alert RCB

Od czwartku obowiązuje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka w sprawie „wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi”. „Przepisy wprowadzają czasowy, na okres 90 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej ” – podało MSWiA w komunikacie.

„Na podstawie przepisów rozporządzenia strefa obejmie zakazem przebywania długość granicy na odcinku 60,67 km, położonym w zasięgu terytorialnym Placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze. Na odcinku około 44 km obszar objęty zakazem to 200 m od linii granicy państwowej. Natomiast na odcinku około 16 km, położonym w rejonie rezerwatów przyrody, strefa będzie szersza i wyniesie około 2 km” – podaje MSWiA.

Strefa buforowa na granicy polsko-białoruskiej nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych. „Wprowadzone rozwiązania – poprzez ograniczenie obecności osób postronnych w rejonie działań służbowych – mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osobom postronnym, a także funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i żołnierzom oraz ograniczenie aktywności działań grup przemytniczych, ułatwiających proceder nielegalnej migracji” – wyjaśniono.

Strefa buforowa. Kolejne incydenty

W czwartek funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odnotowali 100 kolejnych prób naruszenia polskiej granicy od strony Białorusi. Jak podali pogranicznicy, migranci próbowali przedostać się do Polski w Białowieży, Narewce i Dubiczach Cerkiewnych. Służbom na granicy pomagali policjanci z Olsztyna. Podlaska policja poinformowała, że funkcjonariusze zostali obrzuceni kamieniami, gałęziami i szklanymi pojemnikami, ale nikomu nic poważnego się nie stało. Uszkodzone zostały jednak dwa radiowozy.

Do niepokojącego incydentu doszło natomiast w rejonie Dubicz Cerkiewnych – wsi położonej w powiecie hajnowskim, w województwie podlaskim, gdzie uszkodzona została karetka wojskowa. „Nasi żołnierze jak co dzień muszą się mierzyć z agresją. W rejonie Dubicz Cerkiewnych, karetka wojskowa została uszkodzona ciężkim przedmiotem, który został rzucony przez niezidentyfikowaną osobę z terytorium Białorusi. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń” – poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W środę polsko-białoruską granicę próbowano przekroczyć nielegalnie 150 razy. Od początku czerwca na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej takich prób odnotowano ponad dwa tysiące.