Wpływ wojny na Ukrainie na bezpieczeństwo Polski: analiza sytuacji

Ponad 75 proc. badanych uważa, że wojna na Ukrainie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski – wynika z najnowszego badania CBOS. Spadek odnotowano w porównaniu z poprzednimi badaniami z kwietnia i marca. Najmniej skłonni do przyjmowania uchodźców z Ukrainy są wyborcy Konfederacji.

Respondentów zapytano także o opinie na temat stworzenia pól minowych na wybranych odcinkach granicy. W komunikacie z czerwcowego badania CBOS czytamy: „Wiosną tego roku odsetek Polaków uważających, że wojna na Ukrainie stanowi zagrożenie dla Polski wynosił 83 proc. Obecnie spadł on ponownie poniżej 80 proc. i wynosi 78 proc.”

W najnowszym badaniu, 37 proc. respondentów zdecydowanie odpowiedziało, że wojna na Ukrainie stanowi zagrożenie dla Polski, natomiast 41 proc. uznało, że raczej tak jest. 16 proc. było przeciwnego zdania, twierdząc, że wojna raczej nie stanowi zagrożenia, a 2 proc. stwierdziło, że zdecydowanie nie jest to zagrożenie. Natomiast 3 proc. respondentów nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Wojna na Ukrainie. Polacy pytani o bezpieczeństwo

W poprzednim badaniu w kwietniu, 34 proc. respondentów zdecydowanie uznało, że wojna na Ukrainie stanowi zagrożenie dla Polski, a 47 proc. odpowiedziało, że raczej tak jest. 12 proc. respondentów uznało wówczas, że wojna na Ukrainie raczej nie stanowi zagrożenia, a 3 proc. stwierdziło, że zdecydowanie nie widzi tu zagrożenia. 4 proc. respondentów nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi.

Badanie CBOS poruszyło także kwestię dotyczącą przyjmowania uchodźców z obszarów objętych konfliktem na Ukrainie. W czerwcu, 14 proc. respondentów stwierdziło, że Polska zdecydowanie powinna przyjmować uchodźców, w porównaniu do 15 proc. z kwietnia. Natomiast 40 proc. respondentów odpowiedziało, że Polska raczej powinna przyjmować uchodźców, wobec 41 proc. z poprzedniego badania. Wyniki dotyczące odpowiedzi „raczej nie” pozostały na poziomie 23 proc. w porównaniu do 24 proc. w kwietniu. Natomiast odsetek odpowiedzi „zdecydowanie nie” wzrósł z 14 do 16 proc. Kolejno, 72 proc. respondentów z lewicowych partii poparło przyjmowanie uchodźców, w porównaniu do 56 proc. wyborców partii Trzecia Droga i 55 proc. wyborców PiS. Najmniej skłonni do przyjmowania uchodźców z Ukrainy są wyborcy Konfederacji, wśród których tylko 42 proc. poparło takie działanie.

Sytuacja na wschodniej granicy

Badanie zawarło pytanie dotyczące sytuacji na polskiej wschodniej granicy. Na pytanie, czy polskie władze powinny umożliwiać migrantom przebywającym na granicy polsko-białoruskiej składanie wniosków o azyl w Polsce, 42 proc. respondentów odpowiedziało, że zdecydowanie nie, wobec 33 proc. w poprzednim badaniu. Z kolei 16 proc. respondentów uważało, że polskie władze raczej powinny umożliwiać składanie wniosków o azyl, w porównaniu do 21 proc. wcześniej. 4 proc. odpowiedziało, że zdecydowanie tak, a 30 proc. odpowiedziało raczej nie.

Najwięcej respondentów poparło umożliwienie składania wniosków o azyl wyborcy lewicowych partii, z kolei najmniej poparli to wyborcy konserwatywnych ugrupowań.

Polacy o „Tarczy Wschód”

CBOS pytał również respondentów o ich opinię na temat programu „Tarcza Wschód”, mającego na celu wzmocnienie wschodnich regionów kraju w celu poprawy obronności w przypadku ewentualnej agresji. Program ten zdecydowanie popiera 56 proc. badanych, a raczej popiera 30 proc. 4 proc. raczej nie popiera, a 3 proc. zdecydowanie jest temu przeciwna.

Wśród różnych ugrupowań największe poparcie dla „Tarczy Wschód” wykazały ugrupowania konserwatywne.

Granica polsko-białoruska. Padło pytanie o pola minowe

Następne pytanie CBOS dotyczyło propozycji umocnienia granic poprzez stworzenie na wybranych odcinkach pól minowych. Takie rozwiązanie zdecydowanie popiera 18 proc. respondentów, a raczej popiera 21 proc. Warto zaznaczyć, że najwięcej zwolenników minowania jest wśród zwolenników Konfederacji.

Badanie CBOS zostało przeprowadzone między 10 a 20 czerwca br. na reprezentatywnej imiennej próbie 1055 pełnoletnich mieszkańców Polski. Metody przeprowadzania badania to CAPI (64,7%), CATI (21,4%) oraz CAWI (13,8%).